Horiuchi Yoshirou

Moto Vindicator Bushi

Description:
Bio:

Horiuchi Yoshirou

L5R: Die Jadelegion Kaspi